Dzięki naszym działaniom zinwentaryzowano już

20.722.665 m²

wyrobów zawierających azbest.

Dowiedz się więcej o corocznym konkursie Ministerstwa Rozwoju.

Gmina Popów - inwentaryzacja azbestu (ankieta)

Burmistrz Gminy Popów informuje, iż Gmina Popów przystąpiła do przeprowadzenia aktualizacji inwentaryzacji wyrobów zawierających azbest na terenie Gminy Popów. W związku z powyższym na terenie Gminy w okresie od 10.08.2016 – 10.10.2016 r. dostępne będą ankiety do wypełnienia przez mieszkańców na posesjach, których znajdują się wyroby zawierające azbest. Przeprowadzona aktualizacja inwentaryzacji umożliwi w przyszłości pozyskanie środków finansowych na demontaż, transport i unieszkodliwienie wyrobów zawierających azbest.

Ankietę inwentaryzacyjną można wypełnić elektronicznie i od razu przesłać on-line, pod adresem: https://goo.gl/forms/P3x1nNctWlTIZJUZ2

Więcej…
 
Gmina Międzyrzecz - inwentaryzacja azbestu (ankieta)

Burmistrz Międzyrzecza informuje, iż Gmina Międzyrzecz przystąpiła do przeprowadzenia aktualizacji inwentaryzacji wyrobów zawierających azbest na terenie Gminy Międzyrzecz. W związku z powyższym na terenie Gminy w okresie od 26.07.2016 – 15.08.2016 r. dostępne będą ankiety do wypełnienia przez mieszkańców na posesjach, których znajdują się wyroby zawierające azbest. Przeprowadzona aktualizacja inwentaryzacji umożliwi w przyszłości pozyskanie środków finansowych na demontaż, transport i unieszkodliwienie wyrobów zawierających azbest.

Ankietę inwentaryzacyjną można wypełnić elektronicznie i od razu przesłać on-line, pod adresem: http://goo.gl/forms/HSiZezmEPd0lU9Dz2

Więcej…
 
Konkurs Azbest 2016 - Ministerstwo Rozwoju

Nowa edycja Konkursu Ministerstwa Rozwoju na rok 2016! Kolejna pula dofinansowania na usuwanie azbestu przeznaczona dla gmin.

W corocznie organizowanym konkursie, w ramach „Programu Oczyszczania Kraju z Azbestu na lata 2009-2032”, jednostki samorządu terytorialnego mogą skorzystać z finansowego wsparcia Ministerstwa Rozwoju.

Ministerstwo Rozwoju wspiera realizację zadań wynikających z „Programu Oczyszczania Kraju z Azbestu na lata 2009-2032”. Co roku ogłasza konkurs na dofinansowanie działań związanych z usuwaniem azbestu. W tegorocznym, wnioski można składać do 1 kwietnia 2016 r.

Konkurs skierowany jest do jednostek samorządu terytorialnego. Oferty można składać na zadania w bloku 2 – działania edukacyjno-informacyjne oraz w bloku 3 – w zakresie usuwania wyrobów zawierających azbest, na opracowywanie programów usuwania takich wyrobów, wykonanie lub aktualizację ich inwentaryzacji.
Koniecznym warunkiem uzyskania dotacji jest udział własny w wysokości 20% wartości zadania oraz wybranie podwykonawcy zadania na etapie składania oferty. Wyniki konkursu zostaną ogłoszone na stronie Ministerstwa Rozwoju do 29 kwietnia 2016 r.

Więcej…
 
Ponad 100 gmin i ponad 20 km kw. zinwentaryzowanego azbestu!

Z radością informujemy, że liczba gmin, którym pomogliśmy przekroczyła właśnie 100. Zinwentaryzowaliśmy już ponad 20, 5 km kw. azbestu. W sumie pozyskaliśmy dla JST ponad 1,2 mln zł dotacji z Ministerstwa Gospodarski. Dziękujemy za zaufanie. Cieszymy się, że największą korzyść z naszych działań odnoszą mieszkańcy gmin, gdzie dzięki programowi usuwane są wyroby zawierające szkodliwy azbest.

 
Konkurs Azbest 2015 - Ministerstwo Gospodarki

Nowa edycja Konkursu Ministerstwa Gospodarki na rok 2015! Kolejna pula dofinansowania na usuwanie azbestu przeznaczona dla gmin.

W corocznie organizowanym konkursie, w ramach „Programu Oczyszczania Kraju z Azbestu na lata 2009-2032”, jednostki samorządu terytorialnego mogą skorzystać z finansowego wsparcia Ministerstwa Gospodarki.

Wsparcie to umożliwia jednostkom samorządu terytorialnego realizację następujących zadań związanych z tematyką azbestu:

  •   bezpośrednie działania samorządów w zakresie jego usuwania,
  •   działania informacyjne i edukacyjne,
  •   opracowanie i publikacja materiałów promocyjnych.

Dotacja dla gmin może wynieść nawet do 80% kosztów!

Ministerstwo Gospodarski ogłosiło kolejną edycję konkursu. Wniosku w ramach Konkursu ofert - Azbest 2015 można składać do 3 kwietnia 2015 r.. W związku z tym chcielibyśmy Państwa zachęcić do skorzystania z tej atrakcyjnej formy wsparcia oraz zaproponować opracowanie dokumentacji i pomoc w realizacji założeń Programu.

Więcej…
 
<< pierwsza < poprzednia 1 2 3 4 5 następna > ostatnia >>